Wellcome Images
Gammel sorthvid illustration af kejsersnit

Hvorfor hedder det kejsersnit?

Blev kejsersnit opkaldt efter Julius Cæsar, eller var det måske omvendt? For 2.700 år siden indførte en romersk konge en lov, som af kringlede omveje endte med at give det kirurgiske indgreb sit navn.

Ophavet til udtrykket "kejsersnit" fortaber sig i historiens tåger, men en populær teori går på, at det kirurgiske indgreb er opkaldt efter Julius Cæsar.

Han skulle nemlig være "flået ud af sin mors livmoder, i det øjeblik hun døde".

Efter alt at dømme er teorien dog baseret på en misforståelse, for ifølge romerske kilder var Cæsars mor i live i hans voksenliv.

I stedet for at blive opkaldt efter Julius Cæsar var det snarere diktatoren, som fik sit slægtsnavn - Cæsar - efter indgrebet, fastslår den romerske historiker Plinius den Ældre.

Kejsersnit er nemlig afledt af det latinske ord caesura (skæring), og ordets kobling til fødsler stammer fra årene omkring 700 f.Kr., hvor kong Numa Pompilius regerede over Rom.

Kejsersnit var for døde kvinder

Han vedtog en lov, der dikterede, at ufødte børn skulle skæres ud af deres mødres maver, hvis kvinden døde under graviditeten eller fødslen.

Gammel sorthvid illustration af kejsersnit

I Rom påbød loven, at ufødte børn skulle skæres ud af moderens mave, hvis hun døde under graviditeten eller fødslen.

© Wellcome Images

Loven var gyldig i flere århundreder, og et af de børn, der kom til verden på denne måde, var - ifølge Plinius - en af Julius Cæsars forfædre.

Han blev kendt som blot Cæsar efter indgrebet og gav navnet videre til sine efterkommere.

Kong Numas lov var stadig gyldig, da Julius Cæsar tog magten i 49 f.Kr.

Formentlig blev loven og indgrebet i eftertiden associeret med ham på grund af navnesammenfaldet.